Vendredi 28 juin : Salif Keita < retour aux galeries

© Thomas Kalinarczyk